Cơ sở chính: C9/3 Phạm Hùng, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 

Hotline: 0923.147.685 – Email: omecoffee.vnt@gmail.com – Website: www.omecoffee.com